Luftkuddar

Med hjälp av luftkuddar utför vi kvalificerade bärgningar som minimerar skadorna på fordon och gods. Dels kan en skonsam bärgning spara stora reparationskostnader på fordonet, men det kan framförallt vara värdefullt att bärga fordonet utan att behöva lasta om godset.